Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/

Zmluva: Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/004/22

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Obchodných podmienkach pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „OP“) a Všeobecných obchodných podmienkach – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
 • Cena
  49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  2.3.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  1.3.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Prima Banka Slovensko, a.s.
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Hendrichovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Martin Martaus
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka