Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.3.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

Agro Branisko, s.r.o.

Obec Hendrichovce

09.03.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070apd7

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

06.03.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

Obec Hendrichovce

NATUR-PACK, a.s.

20.02.2023

Dodatok č. 4/2023 k zmluve č. EP/HE/02/12/2008

Dodatok č. 4/2023 k zmluve č. EP/HE/02/12/2008

Neuvedené

NUBIUM, s. r. o.

Obec Hendrichovce

02.02.2023

Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230

Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

17.01.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR

Ján Centko

Obec Hendrichovce

17.01.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 100,00 EUR

Obec Hendrichovce

Ján Centko

16.01.2023

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/002/23

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/

43 943,72 EUR

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

19.12.2022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/022/22

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/

22 812,56 EUR

Obec Hendrichovce

Prima Banka Slovensko, a.s.

24.11.2022

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produktov z podnetu klienta (sociálny fond)

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produkt

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

24.11.2022

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produktov z podnetu klienta

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produkt

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Hendrichovce

24.11.2022

Zmluva č. ZO/2022POC8059-1 o zabezpečení výkoni činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2022POC8059-1

30,00 EUR

Obec Hendrichovce

Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.

16.11.2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195743

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Hendrichovce

08.11.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva

400,00 EUR

Obec Hendrichovce

Ing. Marek Lipka, audítor

07.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

17 678,34 EUR

Anton Čech

Obec Hendrichovce

07.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23 382,00 EUR

Odette studio s.r.o.

Obec Hendrichovce

25.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z398

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

05.10.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-0206 2022 / OBEC

Dodatok č. 2

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

26.09.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/5/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/5/2020

Neuvedené

GMT development, s.r.o.

Obec Hendrichovce

22.08.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2,00 EUR 1€ zaplatené p. Jaroslavovi Tomkovi a 1€ zaplatené p. Márii Tomkovej

Obec Hendrichovce

Mária Tomková, Jaroslav Tomko

22.08.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APD7

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

20 273,47 EUR

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

01.08.2022

Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie

43 934,72 EUR

Obec Hendrichovce

Prešovský samosprávny kraj

01.08.2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-282-018/2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-282-018/2022

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

08.07.2022

Zmluva o bežnom účte (sociálny fond)

Zmluva o bežnom účte (sociálny fond)

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

09.05.2022

Zmluva č. 322 0788 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 322 0788

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hendrichovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: