Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor

hasiči

Požiarna ochrana v našej obci vznikla v roku 1925, kedy sa postavila aj prvá Požiarna zbrojnica. V tomto období mala požiarna ochrana 12 členov.

Skutočný rozvoj nastal po roku 1945 a najmä od roku 1960, kedy členovia Požiarnej ochrany dostali cvičné i vychádzkové uniformy.

Novú požiarnu zbrojnicu si obyvatelia obce postavili v roku 1973 v akcii „Z“. V minulom roku bola hasičská Zbrojnica zrekonštruovaná cez projekty Európskej únie.

V súčasnosti má Hasičský zbor 31 členov, ktorí sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží v okrese v kategórii mužov a mužov nad 35 rokov, v ktorých dosahujú výborné výsledky.

Naša obec každoročne organizuje súťaže historických striekačiek F8.

Od  24. 4. 2015 má náš Dobrovoľný hasičský zbor nové vozidlo IVECO DAILY, ktoré prišiel osobne odovzdať p. minister Róbert Kaliňák.

odovzdanie nového vozidla

V júni 2018 pribudol do technického vybavenia dobrovoľných hasičov nový povodňový vozík.

protipovodňový vozík

V roku 2018 sa už dostavili aj prvé úspechy našich dobrovoľných hasičov, keď 30.5. na obvodnom kole vyhrali 1. miesto. Nech sa im aj naďalej darí dosahovať takéto fantastické výsledky.

hasiči

23.9.2018 sa v našej obci uskutočnil 4. ročník Torysského pohára. Naši Muži A obsadili v tejto súťaži 4. miesto. Ďakujeme našim dobrovoľným hasičom, sponzorom a všetkým, ktorí pripravili toto podujatie.

hasiči

hasiči

Úspechy našich hasičov v roku 2018

hasiči

Naši hasiči pomáhajú pri živelných pohromách a povodniach a v roku 2019 už 2x zasahovali pri hasení požiaru v Chminianskych Jakubovanoch.

Nielen starší, ale aj dorastenci už dosahujú úspechy v súťažiach DZH, 1. miesto v územnej súťaži a 2. miesto v krajskej súťaži dorastu - rok 2019.

hasiči

24.6.2019 opäť prvé miesto v súťaži dorastencov v Prešove.

hasiči

V Hendrichovciach 11.8.2019 naši muži nad 35 rokov obsadili 1. miesto a muži B obsadili 4. miesto.

Prihlásilo sa rekordných 26 družstiev, chlapci z miestnej organizácie DHZ veľmi dobre zvládli organizáciu celého podujatia. Aj veľký počet prihlásených družstiev svedčí o tom, že ľudia sem chodia veľmi radi.

1.1.2019 naši hasiči zasahovali pri požiari vo Fričovciach.

hasiči

Od roku 2022 začalo v našej obci fungovať aj hasičské družstvo detí, ktoré nás úspešne reprezentuje na oblastných i okresných súťažiach.

deti

Náš Dobrovoľný hasičský zbor pomáha aj pri organizácii kultúrnych,  spoločenských či iných podujatí nielen v našej obci (testovanie na Covid, Mikuláš, zabezpečovanie organizácie návštevy Sv. Otca, pomoc utečencom, živelné pohromy, organizácia pohrebu nášho rodáka Mons. Jozefa Šechného).

pohreb

7.8.2022 náš DHZ v spolupráci s Obecným úradom pripravil Hasičský deň. Súťaže začali o 10.00 Košická hasičská liga a o 14.00 Súťaž o starostu obce. Súťaží sa spolu zúčastnilo okolo 40 družstiev. Naši Dobrovoľní hasiči obsadili 3. miesto v Košickej hasičskej lige a 1. miesto v Súťaži o pohár starostu obce. Náš DHZ pripravil veľmi pekné podujatie - hasičské súťaže prebehli bez vážnejších problémov a zranení, hasiči i fanúšikovia si mohli pochutnať na guláši, hranolkoch a varenej klobáske. V bufete sa čapovalo pivo, kofola a nealko pivo a predávali sa iné alko a nealko nápoje a pochutiny. Ďakujeme nášmu DHZ, Obecnému úradu, všetkým sponzorom a dobrovoľnákom.

hasiči

hasiči