Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.08.2023

Poistná zmluva č. 70914529

Poistná zmluva č. 70914529

29,88 EUR

Obec Hendrichovce

Union poisťovňa, a.s.

22.06.2023

Zmluva o posytovaní audítorských služieb

Zmluva o posytovaní audítorských služieb

400,00 EUR

Obec Hendrichovce

Ing. Marek Lipka, audítor

05.06.2023

Poistná zmluva č. 2409025690

Poistná zmluva č. 2409025690

300,12 EUR

Obec Hendrichovce

Generali poisťovňa

30.05.2023

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-133-009/2023

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-133-009/2023

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra

12.05.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Východoslovenská energetika a.s.

04.05.2023

Zmluva č. 3230787 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 3230787 o poskytnutí dotácie z prostried

3 000,00 EUR

Obec Hendrichovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

04.05.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj aj ty ! č. 95042023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj a

2 400,00 EUR

Obec Hendrichovce

Nadácia SPP

12.04.2023

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb

330,00 EUR

Úradovňa PO, s.r.o.

Obec Hendrichovce

10.03.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.3.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

Agro Branisko, s.r.o.

Obec Hendrichovce

09.03.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070apd7

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

06.03.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

Obec Hendrichovce

NATUR-PACK, a.s.

20.02.2023

Dodatok č. 4/2023 k zmluve č. EP/HE/02/12/2008

Dodatok č. 4/2023 k zmluve č. EP/HE/02/12/2008

Neuvedené

NUBIUM, s. r. o.

Obec Hendrichovce

02.02.2023

Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230

Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

17.01.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR

Ján Centko

Obec Hendrichovce

17.01.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 100,00 EUR

Obec Hendrichovce

Ján Centko

16.01.2023

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/002/23

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/

43 943,72 EUR

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

19.12.2022

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/022/22

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/

22 812,56 EUR

Obec Hendrichovce

Prima Banka Slovensko, a.s.

24.11.2022

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produktov z podnetu klienta (sociálny fond)

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produkt

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

24.11.2022

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produktov z podnetu klienta

Výpoveď zmluvy o bežnom účte a súvisiacich produkt

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Hendrichovce

24.11.2022

Zmluva č. ZO/2022POC8059-1 o zabezpečení výkoni činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2022POC8059-1

30,00 EUR

Obec Hendrichovce

Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.

16.11.2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195743

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Hendrichovce

08.11.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva

400,00 EUR

Obec Hendrichovce

Ing. Marek Lipka, audítor

07.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

17 678,34 EUR

Anton Čech

Obec Hendrichovce

07.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23 382,00 EUR

Odette studio s.r.o.

Obec Hendrichovce

25.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z398

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: