Rekonštrukcia kaštieľa

V roku 2018 sa začala rekonštrukcia kaštieľa. Časť rekonštrukcie bola ukončená v roku 2019, rekonštrukcia však stále prebieha. Ďalšia časť rekonštrukcie by sa mala ukončiť v roku 2023.