Historické pamiatky a dominanty obce

Obec Hendrichovce leží v Šarišskej vrchovine v doline veľkej Svinky. Spomína sa v roku 1320. V stredoveku patrila Abovcom, neskôr v 18. storočí Hendryovcom. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 32 domov a 193 obyvateľov, v roku 1822 mala 22 domov a 175 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 222 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a povozníctvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice.

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana prvomučeníka

kostol

Kostol z 2.. polovice 14. storočia. Pôvodne gotický kostol bol prestavaný okolo roku 1641 a v roku 1753 dostal podobu barokového štýlu. Je to jednoloďová stavba s gotickým presbytériom. V 20. storočí získal chrám nové zastrešenie, malú vežičku a nový vstupný portál v predĺženej lodi. Najviac pôvodných stredovekých architektonických detailov zostalo v presbytériu a v sakristii. V súčasnosti sa v kostole slúži sv. omša iba na sviatok sv. Štefana prvomučeníka 26. decembra.

Klasicistický kaštieľ

kaštieľ

Zásluhou baróna Šándora Ghillányho bol bývalý kuriálny dom v Hendrichovciach prebudovaný na klasicistický kaštieľ v roku 1832. Budova je dvojpodlažná s kovovou mrežou na balkóne, v ktorej sa nachádzajú iniciály spomínaného baróna. Ghillányovcom tento majetok patril do roku 1945. V roku 2018 sa začala rozsiahla rekonštrukcia kaštieľa, v prvej etape prebieha rekonštrukcia fasády a vonkajšej časti budovy, v ďalších etapách prebiehala aj rekonštrukcia interiéru. Dňa 27.4.2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie obnoveného kaštieľa.

kaštieľkaštieľkaštieľ

kaštieľ

kaštieľ

Historickou pamiatkou je aj hospodárska budova z roku 1843.

Erb obce

Návrh erbu: Sergej Pančák,

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 29.9.2000 schválila návrh erbu obce Hendrichovce v tejto podobe: v červenom štíte strieborný kolmo vzlietajúci kohút v zlatej zbroji, vedľa zlatá vztýčená líška so strieborným podbradníkom a končekom chvosta. Tento erb či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe môže obec Hendrichovce používať najmä vo svojej obecnej pečati a tiež na označenie svojho majetku hnuteľného i nehnuteľného, ako aj pri iných na to vhodných príležitostiach.

Kostol Ružencovej Panny Márie

Kostol bol konsekrovaný 23.10.2005, odvtedy slúži obyvateľom našej obce i občanom z okolitých obcí, ktorí sem radi prídu na nedeľné sv. omše. V kostole sa pravidelne cez týždeň i v nedele a sviatky slúžia sv. omše. Pripravujeme tu v spolupráci s obecným úradom slávnosť Mikuláša i Jasličkové pobožnosti. Vytvorila sa pekná tradícia Krížovej cesty po dedine na Veľký piatok. Hendrichovce sú filiálkou farnosti sv. Košických mučeníkov vo Fričovciach. Správcom farnosti je vdp. Jozef Marčin.

kostol

K dominantným budovám patrí aj stará škola, ktorá je  po čiastočnej rekonštrukcii a v súčasnosti je z nej Polyfunkčný objekt. Nachádza sa tu predajňa potravín a Obecný úrad.

Foto predajne potravín:

potravinypotraviny

Foto obecného úradu:

obecný úradobecný úrad

Športové a oddychové centrum pri rybníku patrí k vyhľadávaným miestam domácich občanov i ľudí z blízkeho i vzdialeného okolia. Organizujú sa tu rôzne podujtia napr. Hsičské súťaže, Tenisový turnaj, Deň detí.

rybníkrybníkrybník