Slávnostné otvorenie kaštieľa

Slávnostné otvorenie obnoveného kaštieľa

Dňa 27.4.2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa. Kaštieľ slávnostne otvoril spolu so starostom obce predseda PSK PhDr. Milan Majerský. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj členovia Združenia MAS BACHUREŇ spolu so svojim predsedom, poslanci Obecného zastupiteľstva, starostovia okolitých obcí i ďalší hostia. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa uskutočnila prehliadka priestorov kaštieľa, príhovor starostu, kultúrny program, občerstvenie a potom voľná zábava.

Dňa 29.4.2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pre miestnych obyvateľov.

Dúfame, že sa kaštieľ bude využívať na kultúrne a spoločenské podujatia pre miestnych obyvateľov i ľudí širšieho okolia.