Hasiči

Naši dobrovoľní hasiči pomáhajú pri hasení požiarov v okolitých obciach i pri záchrane majetku a ľudských životov pri povodniach a iných živelných udalostiach.

Zároveň nás úspešne reprezentujú na rôznych okresných, oblastných i krajských súťažiach.

V roku 2019 pomáhali pri hasení požiarov v Chminianskych Jakubovanoch.

1.1. 2020 zasahovali pri hasení požiaru senníka vo Fričovciach.

V roku 2022 vzniklo detské družstvo, ktoré nás úspešne reprezentuje na oblastných i okresných súťažiach.

V roku 2022 deti reprezentovali našu obec na Šarišskom pohári vo Svidníku, kde obsadili 3. miesto.

V roku 2022 sa naši Hasiči zúčastnili Slovenského pohára v Spišskej Belej, hoci sa im nepodarilo obsadiť popredné miesta, boli radi, že sa svojimi výkonmi počas celého roka, mohli zaradiť medzi najlepšie družstvá z celého Slovenska.

V roku 2022 sa naši hasiči v Košickej hasičskej lige umiestnili na 2. mieste.

Náš DHZ pomáha aj pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a iných podujatí nielen v našej obci. V roku 2021 pomáhali pri návšteve sv. Otca a v roku 2022 pri Diecéznej púti v Obišovciach.

Ďakujeme našim dobrovoľným hasičom, že neváhajú obetovať svoj čas i energiu na pomoc druhým.