Navigácia

Obsah

REFERENDUM

21. januára 2023

07:00 h - 22:00 h

 

Výsledky v obci Hendrichovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .........       198


Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..........                 62


Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 .........           62 


Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ......  0 


Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov ......           62


Počet platných hlasovacích lístkov ........                                        62

 

Počet hlasov „ÁNO“ ..........61

Počet hlasov „NIE“ ............. 1

Účasť voličov - 31,31 %

 

VOĽBY 2022

Všetky podrobné informácie súvisiace

s referendom 2023 nájdete na tomto odkaze: 

e-uradna-tabula/


ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023

ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2023 K STIAHNUTIU (371.27 kB)

VYKUROVACIA SEZÓNA

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch vypracovalo OR HaZZ v Prešove článok:

článok k stiahnutiu:

Vykurovacia sezóna (296 kB)

 

 


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

kostol     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

rybníkNachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

V našej obci pracuje Dobrovoľný hasišský zbor, ktorý pomáha pri organizovaní väčších obecných i cirkevných podujatí, zasahuje pri živelných pohromách, úspešne nás reprezentuje na hasičských súťažiach. Informácie o DHZ si môžete pozrieť na tejto stránke v časti Hasiči.

hasiči

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajúDeň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

Naša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a Tenisové turnaje pre deti v dvojhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľkaštieľ

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

 

Daňovníci, ktorí v roku 2022 predali, darovali, zakúpili nehnuteľnosť, alebo u nich nastali iné rozhodujúce skutočnosti pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti sú povinní do 31.01.2023 podať nové daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2023 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

Termín podania do 31.januára 2023!

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE : oznamy/

 


Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru JALTA

tu k stiahnutiu (371.06 kB)

Jalta


Vianočné

prianie

Vianoce

Vianočné prianie (598.08 kB)


Informácia spoločného stavebného úradu pre stavebníka - žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie  prostriedkov z plánu obnovy

Informácia pre stavebníkov pre plán obnovy - tu k stiahnutiu (15.61 kB)

Výzva č. 1 k plánu obnovy - tu k stiahnutiu (990.26 kB)


Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

Seniori 1seniori 2

novinky/?more=60#news60


POŠTA HENDRICHOVCE

TRVALÁ ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 01.07.2022

Pondelok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Utorok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Streda

08:00 - 9:00, 13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Piatok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45


 

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 05.09.2022 o 10,00 hod.  

tu k stiahnutiu (1.32 MB)


REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou)

tu k stiahnutiu (453.65 kB)

 


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk 

Na tejto stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už bola porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny a zároveň na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Leták - VSD, a.s. k stiahnutiu (973.09 kB)


CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM


Príďte si užiť jesenné dni  v priestoroch nášho športovo-oddychového centra pri rybníku - piknik na ostrovčeku, športovanie na futbalovom či multifunkčnom ihrisku, opekanie na ohnisku,  grilovanie v altánku, prechádzka po lesnej cestičke alebo okolo rybníka, deti sa môžu zahrať na detskom ihrisku.

jeseňjeseňNaši hasiči ukončili sezónu v Košickej hasičskej lige 2.miestom.

hasičiZúčastnili sa aj Slovenského Superpohára v Spišskej Belej, kde sa síce neumiestnili na popredných miestach, ale mali možnosť zmerať si sily s najlepšími družstvami zo Slovenska.

hasiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 1. 2023

Výsledky v obci Hendrichovce

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

19. 12. 2022

Oznámenie o čase a mieste konania referenda

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

9. 12. 2022

Schválený rozpočet obce Hendrichovce na rok 2023 - 2025

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

9. 12. 2022

Schválený rozpočet obce Hendrichovce na rok 2023

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

9. 12. 2022

VZN obce Hendrichovce č. 2/2022 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na kalendárny rok 2023 - schválené

e-Úradná tabuľaZobraziť viac