Navigácia

Obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV OBCÍ       A                      VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  

29. 10. 2022

VOĽBY 2022   

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa  budú konať od 07.00 h do 20.00 h

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov sú zverejnené na E-ÚRADNÁ TABUĽA v časti Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

e-uradna-tabula/


PONUKA PRÁCE

PRACOVNÍK NA OBSLUHU LISOVACIEHO ZARIADENIA/ OPERÁTOR LISOVNE

ponuka práce

pracovná ponuka k stiahnutiu (302.92 kB)


VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA   V MOBILE

 Prešovský samosprávny kraj informuje o novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja -  je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

 

Link na Youtube: https://youtu.be/7gotnUG8mPQ

Link na Facebook: https://fb.watch/ck-Y_qu-vg/

 

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu


PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Juraj Hudák,

Juskova Voľa

tu k stiahnutiu (746.87 kB)

 

Predaj živej hydiny


VYKUROVACIA SEZÓNA

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch vypracovalo OR HaZZ v Prešove článok:

článok k stiahnutiu:

Vykurovacia sezóna (296 kB)

 

 


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

kostol     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

rybníkNachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

V našej obci pracuje Dobrovoľný hasišský zbor, ktorý pomáha pri organizovaní väčších obecných i cirkevných podujatí, zasahuje pri živelných pohromách, úspešne nás reprezentuje na hasičských súťažiach. Informácie o DHZ si môžete pozrieť na tejto stránke v časti Hasiči.

hasiči

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajúDeň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

Naša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a Tenisové turnaje pre deti v dvojhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľkaštieľ

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

Seniori 1seniori 2

novinky/?more=60#news60


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním "Hendrichovce - rekonštrukcia komunikácie"

e-uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-konania-spojeneho-s-miestnym-zistovanim-149.html?kshowback=


POŠTA HENDRICHOVCE

TRVALÁ ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 01.07.2022

Pondelok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Utorok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Streda

08:00 - 9:00, 13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Piatok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45


 

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 05.09.2022 o 10,00 hod.  

tu k stiahnutiu (1.32 MB)


REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou)

tu k stiahnutiu (453.65 kB)

 


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk 

Na tejto stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už bola porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny a zároveň na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Leták - VSD, a.s. k stiahnutiu (973.09 kB)


CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM


19.7.2022 sme sa v našom kostolíku a na miestnom cintoríne rozlúčili s našim rodákom Mons. Jozefom Šechným, kanonikom, ktorý nás vo veku 80 rokov navždy opustil. Jeho meno sa bude navždy spájať s novým kostolom Ružencovej Panny Márie v našej obci. Ďakujeme všetkým - hasičom, polícii, poslancom, dobrovoľníkom a všetkým obyvateľom, ktorí pomohli s prípravou a organizáciou tohto smutného podujatia. Ďakujeme aj tým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť 

pohreb

pohrebpohrebpohrebĎakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť Hasičský deň v Hendrichovciach 7.8.2022 - DHZ Hendrichovce, Obecnému úradu, všetkým sponzorom a aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k tomu, aby sme v našej obci pripravili toto pekné podujatie. Ďakujeme aj našim chlapcom - hasičom za úspešné reprezentovanie - 3.miesto v Košickej hasičskej lige a 1. miesto v súťaži o Pohár starostu obce

hasičiPríďte si užiť krásne letné dni v priestoroch nášho športovo-oddychového centra pri rybníku - piknik na ostrovčeku, športovanie na futbalovom či multifunkčnom ihrisku, opekanie na ohnisku,  grilovanie v altánku, prechádzka po lesnej cestičke alebo okolo rybníka, deti sa môžu zahrať na detskom ihrisku.

rybník

rybník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

22. 9. 2022

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami

NovinkyZobraziť viac

20. 9. 2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voľby do orgánov samosprávnych krajov

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 9. 2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voľby do orgánov samosprávy obcí

e-Úradná tabuľaZobraziť viac