Navigácia

Obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV OBCÍ       A                      VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  

29. 10. 2022

VOĽBY 2022   

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa  budú konať od 07.00 h do 20.00 h

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov sú zverejnené na E-ÚRADNÁ TABUĽA v časti Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

e-uradna-tabula/


PONUKA PRÁCE

PRACOVNÍK NA OBSLUHU LISOVACIEHO ZARIADENIA/ OPERÁTOR LISOVNE

ponuka práce

pracovná ponuka k stiahnutiu (302.92 kB)


VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA   V MOBILE

 Prešovský samosprávny kraj informuje o novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja -  je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

 

Link na Youtube: https://youtu.be/7gotnUG8mPQ

Link na Facebook: https://fb.watch/ck-Y_qu-vg/

 

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu


PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Juraj Hudák,

Juskova Voľa

tu k stiahnutiu (746.87 kB)

 

Predaj živej hydiny


VYKUROVACIA SEZÓNA

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch vypracovalo OR HaZZ v Prešove článok:

článok k stiahnutiu:

Vykurovacia sezóna (296 kB)

 

 


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

kostol     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

rybníkNachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

V našej obci pracuje Dobrovoľný hasišský zbor, ktorý pomáha pri organizovaní väčších obecných i cirkevných podujatí, zasahuje pri živelných pohromách, úspešne nás reprezentuje na hasičských súťažiach. Informácie o DHZ si môžete pozrieť na tejto stránke v časti Hasiči.

hasiči

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajúDeň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

Naša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a Tenisové turnaje pre deti v dvojhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľkaštieľ

Informácia spoločného stavebného úradu pre stavebníka - žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie  prostriedkov z plánu obnovy

Informácia pre stavebníkov pre plán obnovy - tu k stiahnutiu (15.61 kB)

Výzva č. 1 k plánu obnovy - tu k stiahnutiu (990.26 kB)


Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

Seniori 1seniori 2

novinky/?more=60#news60


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním "Hendrichovce - rekonštrukcia komunikácie"

e-uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-konania-spojeneho-s-miestnym-zistovanim-149.html?kshowback=


POŠTA HENDRICHOVCE

TRVALÁ ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 01.07.2022

Pondelok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Utorok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Streda

08:00 - 9:00, 13:00 - 16:00

Štvrtok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45

Piatok

08:00 - 09:30, 13:30 - 15:45


 

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 05.09.2022 o 10,00 hod.  

tu k stiahnutiu (1.32 MB)


REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou)

tu k stiahnutiu (453.65 kB)

 


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk 

Na tejto stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už bola porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny a zároveň na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Leták - VSD, a.s. k stiahnutiu (973.09 kB)


CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM


19.7.2022 sme sa v našom kostolíku a na miestnom cintoríne rozlúčili s našim rodákom Mons. Jozefom Šechným, kanonikom, ktorý nás vo veku 80 rokov navždy opustil. Jeho meno sa bude navždy spájať s novým kostolom Ružencovej Panny Márie v našej obci. Ďakujeme všetkým - hasičom, polícii, poslancom, dobrovoľníkom a všetkým obyvateľom, ktorí pomohli s prípravou a organizáciou tohto smutného podujatia. Ďakujeme aj tým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť 

pohreb

pohrebpohrebpohrebĎakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť Hasičský deň v Hendrichovciach 7.8.2022 - DHZ Hendrichovce, Obecnému úradu, všetkým sponzorom a aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k tomu, aby sme v našej obci pripravili toto pekné podujatie. Ďakujeme aj našim chlapcom - hasičom za úspešné reprezentovanie - 3.miesto v Košickej hasičskej lige a 1. miesto v súťaži o Pohár starostu obce

hasičiPríďte si užiť krásne letné dni v priestoroch nášho športovo-oddychového centra pri rybníku - piknik na ostrovčeku, športovanie na futbalovom či multifunkčnom ihrisku, opekanie na ohnisku,  grilovanie v altánku, prechádzka po lesnej cestičke alebo okolo rybníka, deti sa môžu zahrať na detskom ihrisku.

rybník

rybník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 2022

Vykurovacia sezóna - OR HaZZ v Prešove

NovinkyZobraziť viac

5. 10. 2022

Informácia spoločného stavebného úradu pre stavebníka - žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy

NovinkyZobraziť viac

27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 9. 2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voľby do orgánov samosprávnych krajov

e-Úradná tabuľaZobraziť viac