Navigácia

Obsah

VÝVOZ ELEKTROODPADU 02.05.2022

vývoz elektroodpadu

Vážení občania,

pripomíname Vám , že podľa harmonogramu vývozov sa v pondelok 02.05.2022 uskutoční vývoz elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred bránu rodinného domu, zbierať sa bude od rána od 6.00 hod.


PONUKA PRÁCE

PRACOVNÍK NA OBSLUHU LISOVACIEHO ZARIADENIA/ OPERÁTOR LISOVNE

ponuka práce

pracovná ponuka k stiahnutiu (302.92 kB)


VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA   V MOBILE

 Prešovský samosprávny kraj informuje o novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja -  je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

 

Link na Youtube: https://youtu.be/7gotnUG8mPQ

Link na Facebook: https://fb.watch/ck-Y_qu-vg/

 

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove

v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

ODVOLÁVA ČAS 

ZVÝŠENÉHO 

NEBEZPEČENSTVA VZNIKU 

        POŽIARU          

od

01.04.2022 o 10,00 hod. v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov.

tu k stiahnutiu celé znenie (1.28 MB)


PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Juraj Hudák,

Juskova Voľa

tu k stiahnutiu (746.87 kB)

 

Predaj živej hydiny


VYKUROVACIA SEZÓNA

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch vypracovalo OR HaZZ v Prešove článok:

článok k stiahnutiu:

Vykurovacia sezóna (296 kB)

 

 


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

jeseň

Nachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajú Deň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

jeseňNaša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Hráči z tohto združenia postúpili do 3. ligy. Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

pingpong

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľ

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou)

tu k stiahnutiu (453.65 kB)

 


VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk 

Na tejto stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už bola porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny a zároveň na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Leták - VSD, a.s. k stiahnutiu (973.09 kB)


CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM


25.9.2021 sme si pripomenuli životné jubileum nášho rodáka Thlic.Mons. Jozefa Šechného pri sv.omši v našom kostole Ružencovej Panny Márie80tka

V tento deň sme si pripomenuli aj životné jubileá našich občanov Valenta Baluchu a Martina Balogu, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o výstavbu kostola i ďalších budov a inštitúcií v našej obci

jubileum18.10.2021 sme sa spolu s našimi deťmi pripojili k svetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pripravili sme aj Ruženec z balónov.  Za prípravu stretnutia a výrobu ruženca ďakujeme p. Ľudmile Centkovej. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom za požehnaný čas pri modlitbe ruženca.

ruženecruženec

Jeseň už prišla aj do našej obce, sfarbila aj stromy pri rybníku a pripravila nádherné prostredie na jesenné prechádzky.

jeseň

jeseň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 5. 2022

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

NovinkyZobraziť viac

11. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hendrichovce č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hendrichovce č.4/2016

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - príjmy

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - výdavky

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - 2024

e-Úradná tabuľaZobraziť viac