Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU

tu k stiahnutiu:

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24.11.2021 (332.68 kB)


PONUKA PRÁCE

PRACOVNÍK NA OBSLUHU LISOVACIEHO ZARIADENIA

Pracovná ponuka č. 1 k stiahnutiu (232.95 kB)

Pracovná ponuka č. 1


PONUKA PRÁCE

VODIČ NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Pracovná ponuka č. 2 k stiahnutiu (222.35 kB)

Ponuka práce č. 2


VYKUROVACIA SEZÓNA

 

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných domoch vypracovalo OR HaZZ v Prešove článok:

článok k stiahnutiu:

Vykurovacia sezóna (296 kB)

 


 

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH

„Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle:

0905 294 989, alebo Riaditel.PO@svps.sk,

prípadne na t. č. 112.“

Časť mimoriadnych núdzových opatrení týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov

tu k stiahnutiu (14.18 kB)

Časť Mimoriadnych núdzových opatrení č.j.:7905/2021-100 týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov:

4. Chovateľom  ošípaných ( komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy )

 

N A R I A Ď U J E M

 

 1. bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a  zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku,
 2. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a príslušnej RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, 051/7493650)
 3. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 4. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 5. zákaz skrmovania  kuchynských odpadov,
 6. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach  s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 7. premiestňovať ošípané len so súhlasom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy  (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 8. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 9. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa,
 10. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu ( priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov( komerčné chovy),
 11. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 12. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 13. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 14. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený „Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO“ (komerčné chovy),
 15. vykonávať pravidelnú dezinfekciu  dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 16. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti  dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, prezliekanie, dezinfekcia používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných  ( nekomerčné chovy),
 17. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad
  (nekomerčné chovy),
 18. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej.

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

tu k stiahnutiu (397.1 kB)


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

jeseň

Nachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajú Deň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

jeseňNaša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Hráči z tohto združenia postúpili do 3. ligy. Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

pingpong

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľ

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.

INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk 

Na tejto stránke si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už bola porucha nahlásená, alebo či nejde o plánované prerušenie distribúcie elektriny a zároveň na tej istej stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.

Leták - VSD, a.s. k stiahnutiu (973.09 kB)


CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM


25.9.2021 sme si pripomenuli životné jubileum nášho rodáka Thlic.Mons. Jozefa Šechného pri sv.omši v našom kostole Ružencovej Panny Márie80tka

V tento deň sme si pripomenuli aj životné jubileá našich občanov Valenta Baluchu a Martina Balogu, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o výstavbu kostola i ďalších budov a inštitúcií v našej obci

jubileum18.10.2021 sme sa spolu s našimi deťmi pripojili k svetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pripravili sme aj Ruženec z balónov.  Za prípravu stretnutia a výrobu ruženca ďakujeme p. Ľudmile Centkovej. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom za požehnaný čas pri modlitbe ruženca.

ruženecruženec

Jeseň už prišla aj do našej obce, sfarbila aj stromy pri rybníku a pripravila nádherné prostredie na jesenné prechádzky.

jeseň

jeseň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - príjmy

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - výdavky

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Návrh rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022 - 2024

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

1. 12. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hendrichovce na rok 2022

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

25. 11. 2021

Vyhlásenie núdzového stavu

NovinkyZobraziť viac