Verejné obstarávanie s

Výzva - Hendrichovce, kaštieľ - úprava hlavného schodiska 


tu k stiahnutiu - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

„Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít“

Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf (1.85 MB) - výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha 1 - príloha č. 1 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha 2 - príloha č. 2 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh na plnenie kritérií

Príloha 3 - príloha č. 3 výzvy na predkladanie cenových ponúk -  Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Príloha 4 - príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh zmluvy o dielo

Príloha 5 - príloha č. 5 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Výkaz výmer

Príloha 6 - príloha č. 6 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Projektová dokumentácia

 

 

 

Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia hasičskej stanice v obci Hendrichovce - 1. etapa

NOVÁ VÝZVA

tu ku stiahnutiu - výzva na predkladanie cenových ponúk - Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia hasičskej stanice v obci Hendrichovce - 1. etapa

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 1 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh na plnenie kritérií

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 2 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh zmluva o dielo

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 3 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Identifikačné údaje uchádzača

 

Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia hasičskej stanice v obci Hendrichovce - 1. etapa

tu ku stiahnutiu  - výzva na predkladanie cenových ponúk - Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia hasičskej stanice v obci Hendrichovce - 1. etapa

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 1 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh na plnenie kritérií

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 2 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Návrh zmluva o dielo

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 3 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Identifikačné údaje uchádzača

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 5 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Sprievodná správa

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 5 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Technická správa

tu ku stiahnutiu - Príloha č. 5 výzvy na predkladanie cenových ponúk - Výkaz výmer

 

 

Hendrichovce

Profil verejného obstarávania

Zákazky podľa § 9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

P. č.

Dátum zverejnenia

Dátum predkladania cenových ponúk

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

Dátum podpisu zmluvy

1.

01.01.2016

08.01.2016

Všeobecné výdavky na prípravné práce ku projektu „Bezpečné Hendrichovce“

Ekoslov Consulting,s.r.o.

22.01.2016

2.

29.06.2015

06.07.2015

Dodanie a montáž kamerového systému pre projekt Bezpečné Hendrichovce

TRANS-MONT s.r.o., Prešov

23.07.2015