Prešovský samosprávny kraj - Výzva pre región 2022

PLAGÁT (4.44 MB)

 

Názov projektu: Hendrichovce, kaštieľ, zariadenie a vybavenie interiéru

 

Obec Hendrichovce úspešne ukončila projekt „Hendrichovce, kaštieľ, zariadenie a vybavenie interiéru“, ktorý bol finančne podporený zo zdrojov PSK. Cieľom projektu bolo zachovať kultúrne dedičstvo, NKP a podporiť kultúrne dianie v obci a PO kraji, prostredníctvom zariadenia a vybavenia interiéru NKP kaštieľa Hendrichovce.

Prostredníctvom projektu bola sfunkčnená budova kaštieľa pre realizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít, a to osadením krásnych interiérových dverí, obstaraním štýlového nábytku do spoločenskej sály, salónika a kancelárií, zariadením kuchynky a vybavením sály audiovizuálnymi zariadeniami.

Realizáciou projektu bolo vytvorené reprezentatívne miesto v obci pre kultúrne, spoločenské, školiace a klubové aktivity obyvateľov a návštevníkov obce, ale najmä bola zveľadená NKP, čo podporí zachovanie kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v kraji a obci.

Na realizáciu projektu obec získala dotáciu vo výške 40 246,87 € zo zdrojov PSK a 17 248,67 € financovala z vlastných zdrojov.

 

123456

78