Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

19/37/50J/NS/35

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Hendrichovce

12.04.2019

Zmluva č. VMI0202201903

VMI0202201903

Neuvedené

Obec Hendrichovce

ENVI-PAK,a.s.

10.04.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy číslo 5006/19/009

5006/19/009

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Hendrichovce

OTP Banka Slovensko, a.s.

10.04.2019

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 5006/19/009-BZ-01

5006/19009-BZ-01

Neuvedené

Obec Hendrichovce

OTP Banka Slovensko, a.s.

27.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

200,00 EUR dvesto eur

Obec Hendrichovce

František Horvát

27.03.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyntnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

31.01.2019

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19_0057

ZM-KO-OD-19_0057

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

07.01.2019

Zmluva č. 2/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2/2019

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Obec Fričovce

19.12.2018

Rozpočet k projektu Zníženie energetickej náročnosti kaštieľa v obci Hendrichovce

Podrobný rozpočet k projektu Zníženie energetickej

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hendrichovce

12.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

04.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 061217

Dodatok č. 1

Neuvedené

GMT projekt, spol. s r. o.

Obec Hendrichovce

04.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002828

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra

Obec Hendrichovce

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

075PO140003

39 370,24 EUR tridsaťdeväťtisíctristosedemdesiat eur, 24/100

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hendrichovce

09.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

Balkar s.r.o.

Obec Hendrichovce

03.08.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-2018/452-006

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Hendrichovce

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR

MK-2490/2018/1.1

4 400,00 EUR štyritisícštyristo eur

Ministerstvo kultúry SR

Obec Hendrichovce

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 38 509

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hendrichovce

13.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

416 071,03 EUR

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

02.01.2018

Zmluva o dielo - účtovné služby pre obec

Zmluva o dielo

230,00 EUR

Úradovňa. sk s. r. o.

Obec Hendrichovce

28.12.2017

Zmluva o dielo

061217

348 641,18 EUR

GMT projekt, spol. s r. o.

Obec Hendrichovce

18.12.2017

Zmluva o pripojení

24ZVS0000041183M

podľa spotreby

Obec Hendrichovce

Východoslovenská distribučná a.s.

15.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

7/2017

Neuvedené

Obec Hendrichovce

ELEKOS

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6/2017

300,00 EUR

Ing. Marek Lipka, audítor

Obec Hendrichovce

12.12.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

8 040,00 EUR

Ateliér ASKO BG s. r. o.

Obec Hendrichovce

30.10.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

1

946,80 EUR

Obec Hendrichovce

IMAGINE VISIONS, s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: