Navigácia

Obsah

 

POVINNOSŤ REGISTRÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCH

všetky potrebné informácie  týkajúce sa povinnosti registrácie chovu ošípaných  spolu so všetkými potrebnými tlačivami nájdete tu:

novinky/?more=28#news28

 


Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.  

o z n a m u j e   o b c i a m   a  

m e s t á m,

že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021,

t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.

Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.skwww.sad-po.skwww.sadpp.skwww.sadhe.sk. Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:  

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy,

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov,

doprava@vucpo.sktomas.lichvar@vucpo.sk

 


OZNAM !!!

Prosíme všetkých občanov, ktorí sú pacientmi MUDr. DUŠANA BRÁZA, praktického lekára pre dospelých, ktorí boli u neho na vyšetrení v ordinácii v Chminianskej Novej Vsi, prípadne v Bertotovciach od 26. júna, aby to telefonicky nahlásili buď na obecný úrad v Hendrichovciach alebo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. V tejto ambulancii bol potvrdený výskyt ochorenia Covid-19.

V záujme zachovania zdravia nás všetkých Vás prosíme o dodržiavanie zvýšenej hygieny.

 


ORDINAČNÉ HODINY

MUDr. Dušan Bráz

praktický lekár pre dospelých

tu k stiahnutiu

Ordinačné hodiny


VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNER

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od dnes, 28.04.2020 až do štvrtka obeda, 30.04.2020, bude pri bývalom zbernom dvore pristavený veľkokapacitný kontajner na objemný odpad.


OZNAM POŠTA HENDRICHOVCE

Oznamujeme občanom, že pošta v Hendrichovciach od 23.04.2020 funguje v štandardnom režime.


DISTRIBÚCIA OCHRANNÝCH RÚŠOK

Oznamujeme občanom, že dnes, 02.04.2020, budú do každej domácnosti roznášané bavlnené ochranné rúška. Rúška sú po ich vypraní a vyžehlení vhodné na opakované použitie

 


INFORMÁCIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

všetky dôležité informácie pre občanov v súvislosti s koronavírusom sú zverejnené na stránke obce v MENU E-ÚRADNÁ TABUĽA - kategória INFORMÁCIE PRE OBČANOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

index_admin.php?active=11&lang=sk

a zároveň sú tieto informácie zverejnené aj na NÁSTENKE OBECNÉHO ÚRADU.


ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZŠ s MŠ Lipovce

viac informácií nájdete tu:

e_download.php?file=data/titulka/3skleft_3.pdf&original=Z%C3%81PIS%20-%20Z%C5%A0%20s%20M%C5%A0%20Lipovce.pdf

 


ZMENA V TERMÍNE ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZŠ Chminianska Nová Ves

viac informácií nájdete tu:

e_download.php?file=data/titulka/3skleft_1.pdf&original=Z%C3%A1pis.pdf


ZMENA V TERMÍNE ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZŠ Bertotovce

viac informácií nájdete tu:

e_download.php?file=data/titulka/3skleft_2.pdf&original=Z%C3%A1pis%20Z%C5%A0%20Bertotovce.pdf


 

OZNAM SAD PPEŠOV, a.s.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v upravenom prázdninovom režime.

Informácie o CP nájdete na stránke dopravcu www.sad-po.sk a na www.cp.sk

 


OZNAM POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA BAŠARKA ŠTEFANOVCE

Pozemkové spoločenstvo Bašarka Štefanovce oznamuje občanom, ktorí sú jeho členmi, že zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa má konať 28.03.2020 sa z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu ruší.

Nový termín konania zhromaždenia bude členom včas oznámený.


NATUR-PACK: Zodpovednosťou ochránime aj pracovníkov zberových spoločností

celé znenie článku, ako aj video k aktuálnej situácii s koronavírusom, si môžete pozrieť tu:

e-uradna-tabula/natur-pack-zodpovednostou-ochranime-aj-pracovnikov-zberovych-spolocnosti-102.html?kshowback=

 


fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

rybník

 Nachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajú Deň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

Naša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Hráči z tohto združenia postúpili do 3. ligy. Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

pingpong

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľ

CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

tu ku stiahnutiu

CHRÁŃ SA PRED KORONAVÍRUSOM

OZNAM PRE OBČANOV

Vážení občania,

        na základe odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že počas trvania mimoriadnej situácie s účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania budú stránkové hodiny na obecnom úrade pre verejnosť upravené od 08:00  do 11:00 hodiny.

        Žiadame občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, aby nechodili na úrad, ale aby využili možnosť elektronického vybavenia:

  • email: obec@hendrichovce.sk

prípadne sa môžu informovať telefonicky:

  • číslo na obecný úrad: 051/77 95 107
  • mobil na starostu obce: 0905 667 451

        Upozorňujeme občanov, že voľno v práci, v škôlkach a školách neznamená, že sa majú občania združovať vo väčšom počte. Zároveň prosíme občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali povinnú 14 dňovú karanténu.

        V prípade akejkoľvek pomoci môžete volať buď na obecný úrad - číslo na obecný úrad: 051/77 95 107

alebo priamo starostovi obce - 0905 667 451

        V záujme zachovania zdravia nás všetkých Vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny. O všetkých opatreniach, ktoré sú nám zasielané na obecné úrady, Vás informujeme na internetovej stránke obce a zároveň aj na úradnej tabuli pred vstupom na obecný úrad. Všetky dôležité informácie budú vyhlásené aj v obecnom rozhlase.

        Buďme opatrní, aby sme svojou disciplinovanosťou chránili bezpečnosť nás všetkých.

 


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hendrichovce

viac informácii nájdete TU:

e-uradna-tabula/vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-hendrichovce-78.html?kshowback=

 


Naši hasiči zasahovali hneď v prvý deň nového roka pri hasení požiaru vo Fričovciach, sme radi, že máme v DHZ takých obetavých chlapcov, ktorí neváhajú v ktoromkoľvek čase obliecť hasičské uniformy a pomáhať tam, kde je to potrebné.

hasiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 9. 2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 5. 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Hendrichovce za rok 2019

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

27. 5. 2020

Záverečný účet Obce Hendrichovce za rok 2019 - Návrh

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

6. 5. 2020

Usmernenie v čase pandémie - aktualizované usmernenie platné od 06.05.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze.

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

14. 4. 2020

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

e-Úradná tabuľaZobraziť viac