Navigácia

Obsah

fotka na titulnú stranu

Obec Hendrichovce vznikla v 13. storočí, leží v Šarišskej vrchovine v doline Veľkej Svinky. Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja.

mapa     Najznámejšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky gotický kostol z 2. polovice 14. storočia. V obci si v roku 2005 obyvatelia postavili nový kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

     Historickou pamiatkou je aj kaštieľ z roku 1832  a hospodárska budova z roku 1843.  Medzi dominanty obce patrí rybník o rozlohe 33 árov.

rybník

 Nachádza sa tu futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a malý park.

Starosta obce: Martin Martaus

Obec každoročne usporadúva   Hasičské súťaže, Deň obce, slávnosť Mikuláša pre deti v miestnom kostole a rôzne iné kultúrne a spoločenské podujatia. Každoročne v športovo-oddychovom centre pri rybníku  usporadúvajú Deň detí okolité i vzdialenejšie základné i materské školy. Firmy tu organizujú rôzne firemné stretnutia pre svojich zamestnancov a aj naši občania pri rybníku organizujú rodinné oslavy.

Naša obec má už viac ako 200 obyvateľov a stále pribúdajú nové domčeky a sťahujú sa sem mladé rodiny.

          Deň obce 2013  

V obci funguje občianske združenie ŠAZZOH, ktoré v spolupráci s obcou usporadúva Tenisové turnaje vo štvorhre a úspešne reprezentuje našu obec v stolnom tenise. Hráči z tohto združenia postúpili do 3. ligy. Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich chlapcov. Informácie o zápasoch si môžete pozrieť na FB na stránke Šazzoh Hendrichovce.

tenis

pingpong

Muži a chlapci z našej obce nás úspešne reprezentujú v amatérskych súťažiach v hokeji i futbale.

V súčasnosti prebieha v našej obci rekonštrukcia kaštieľa, fotografie aktuálneho stavu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

kaštieľ

OZNÁMENIE O VYPLÁCANÍ NÁHRADY ZA UŽÍVANIE  POĽOVNÝCH POZEMKOV POĽOVNÉHO REVÍRU JALTA

celé oznámenie nájdete tu:

e_download.php?file=data/titulka/3skright_1.pdf&original=Ozn%C3%A1menie%20o%20vypl%C3%A1can%C3%AD%20n%C3%A1hrady%20za%20u%C5%BE%C3%ADvanie%20po%C4%BEovn%C3%BDch%20pozemkov%20po.pdf

 


OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

Daňovníci, ktorí v roku 2019 predali, darovali, zakúpili nehnuteľnosť, alebo u nich nastali iné rozhodujúce skutočnosti pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti sú povinní do 31.01.2020 podať nové daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov, aby do 31.01.2020 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

Termín podania do 31.januára 2020!


Pred niekoľkými dňami sme spoločne oslávili Vianočné sviatky, naše deti nám opäť pripravili spolu so svojimi rodičmi Jasličkovú pobožnosť

jasličková pobožnosťa oslávili sme aj sviatok sv. Štefana pri odpustovej slávnosti v starom kostole

starý kostolPrajeme Vám v Novom roku,

dobrých ľudí vždy po boku. 

Veľa zdravia, lásky, radosti

a len málo starostí.

Na stole vždy chlebík majte

dobré skutky druhým dajte,

by sme sa o rok v taký čas,

v šťastí, zdraví stretli zas.

Naši hasiči zasahovali hneď v prvý deň nového roka pri hasení požiaru vo Fričovciach, sme radi, že máme v DHZ takých obetavých chlapcov, ktorí neváhajú v ktoromkoľvek čase obliecť hasičské uniformy a pomáhať tam, kde je to potrebné.

hasiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 12. 2019

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

3. 12. 2019

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Hendrichovce do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

2. 12. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

2. 12. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

e-Úradná tabuľaZobraziť viac

6. 11. 2019

Informácie pre voliča

e-Úradná tabuľaZobraziť viac