Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

Balkar s.r.o.

Obec Hendrichovce

03.08.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-2018/452-006

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Hendrichovce

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR

MK-2490/2018/1.1

4 400,00 EUR štyritisícštyristo eur

Ministerstvo kultúry SR

Obec Hendrichovce

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 38 509

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hendrichovce

13.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

416 071,03 EUR

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

02.01.2018

Zmluva o dielo - účtovné služby pre obec

Zmluva o dielo

230,00 EUR

Úradovňa. sk s. r. o.

Obec Hendrichovce

28.12.2017

Zmluva o dielo

061217

348 641,18 EUR

GMT projekt, spol. s r. o.

Obec Hendrichovce

18.12.2017

Zmluva o pripojení

24ZVS0000041183M

podľa spotreby

Obec Hendrichovce

Východoslovenská distribučná a.s.

15.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

7/2017

Neuvedené

Obec Hendrichovce

ELEKOS

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6/2017

300,00 EUR

Ing. Marek Lipka, audítor

Obec Hendrichovce

12.12.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

8 040,00 EUR

Ateliér ASKO BG s. r. o.

Obec Hendrichovce

30.10.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

1

946,80 EUR

Obec Hendrichovce

IMAGINE VISIONS, s. r. o.

23.10.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A11389115

1,00 EUR

Obec Hendrichovce

Orange Slovensko a. s.

31.08.2017

Nájomná zmluva

nájomná zmluva

40,00 EUR

BauSHOP, s. r. o.

Obec Hendrichovce

21.08.2017

Dodatok č. 2 k zmluve č. 90/10/OB o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce

2

30,00 EUR

Obec Hendrichovce

ENVI-GEOS Nitra s. r. o.

01.08.2017

Zmluva na dodávku programového vybavenia

170709

46,20 EUR

Obec Hendrichovce

IFOsoft s. r. o.

25.07.2017

dodatok č. 2 zmluvy o stravovaní pracovníkov náhradnou formou závodného stravovania

2

3,50 EUR

Obec Hendrichovce

ANDRE TOPIC, s. r. o.

27.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zakonníka

37809

3 000,00 EUR

Obec Hendrichovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.06.2017

Zmluva o dodávke plynu

9106275871

Neuvedené

Obec Hendrichovce

SPP, a. s.

29.05.2017

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

6/2017

2,00 EUR

Obec Hendrichovce

František Gerba

27.04.2017

Mandátna zmluva č. 03/2017

03/2017

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

TENDER - KONZULT, s. r. o.

Obec Hendrichovce

19.04.2017

Kúpna zmluva

2017/203

16 356,00 EUR

Obec Hendrichovce

WALD PO, s. r. o.

08.03.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/179

416 071,03 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hendrichovce

27.02.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

5/2017 - ZPS

2 359,00 EUR

IMAGINE VISIONS, s. r. o.

Obec Hendrichovce

16.02.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

4/2017 - ZPS

11 376,00 EUR

Ekoslov Consulting, s. r. o.

Obec Hendrichovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: