Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23 382,00 EUR

Odette studio s.r.o.

Obec Hendrichovce

25.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z398

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

05.10.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-0206 2022 / OBEC

Dodatok č. 2

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

26.09.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/5/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/5/2020

Neuvedené

GMT development, s.r.o.

Obec Hendrichovce

22.08.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2,00 EUR 1€ zaplatené p. Jaroslavovi Tomkovi a 1€ zaplatené p. Márii Tomkovej

Obec Hendrichovce

Mária Tomková, Jaroslav Tomko

22.08.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APD7

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

20 273,47 EUR

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

01.08.2022

Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie

43 934,72 EUR

Obec Hendrichovce

Prešovský samosprávny kraj

01.08.2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-282-018/2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-282-018/2022

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

08.07.2022

Zmluva o bežnom účte (sociálny fond)

Zmluva o bežnom účte (sociálny fond)

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

09.05.2022

Zmluva č. 322 0788 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 322 0788

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Hendrichovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260127C

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrin

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Východoslovenská energetika a.s.

30.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-0206 2020/OBEC

Dodatok č. 1

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

01.03.2022

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/004/22

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

Obec Hendrichovce

Prima Banka Slovensko, a.s.

16.02.2022

Zmluva o bežnom účte - nové

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

22.12.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

22.12.2021

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/118

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/118

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

13.12.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

28.10.2021

Zmluva o bežnom účte (soc. fond)

Zmluva o bežnom účte (soc. fond)

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

28.10.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

20.10.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

GMT projekt, spol. s r. o.

Obec Hendrichovce

20.10.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č 309070Z398

309070Z398

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.06.2021

Dohoda č. 21/37/054/118

Dohoda č. 21/37/054/118

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

18.05.2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hendrichovce

14.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

0359/VSD/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Hendrichovce

13.05.2021

Zmluva č. 321 0904 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskehio zákonníka

Zmluva č. 321 0904

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hendrichovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: