Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 118x | 27.01.2022

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 468x | 21.02.2023

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 50x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 50x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 355x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 307x | 21.02.2023

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 614x | 05.12.2016

NOVÉ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 42x | 11.01.2024

NOVÉ Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 31x | 11.01.2024

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 694x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 732x | 05.12.2016

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 110x | 27.01.2022

Poucenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 108x | 27.01.2022

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 479x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 489x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 333x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 648x | 05.12.2016

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 120x | 27.01.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 48x | 21.02.2023

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 416x | 06.05.2020

Stránka