Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 59x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 472x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 153x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 46x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 391x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 458x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 488x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 179x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 192x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 127x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 430x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 178x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1752x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1089x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 756x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 575x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 72x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 172x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 181x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 46x | 17.12.2020

Stránka

  • 1