Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 169x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 562x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 237x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 146x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 485x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 553x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 585x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 325x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 347x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 212x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 533x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 278x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1844x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1182x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 852x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 677x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 185x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 250x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 280x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 174x | 17.12.2020

Stránka

  • 1