Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 401x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 93x | 06.05.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 331x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 390x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 413x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 100x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 111x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 57x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 357x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 109x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1694x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1026x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 689x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 503x | 05.12.2016

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 110x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 108x | 06.05.2020

Stránka

  • 1