Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 98x | 27.01.2022

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 430x | 21.02.2023

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 32x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 32x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 337x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 274x | 21.02.2023

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 589x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 665x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 708x | 05.12.2016

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 92x | 27.01.2022

Poucenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 89x | 27.01.2022

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 455x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 463x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 315x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 629x | 05.12.2016

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 97x | 27.01.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 30x | 21.02.2023

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 394x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1,939x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1,307x | 05.12.2016

Stránka