Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 79x | 27.01.2022

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 368x | 21.02.2023

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 8x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 8x | 21.02.2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 308x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 235x | 21.02.2023

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 558x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 640x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 681x | 05.12.2016

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 71x | 27.01.2022

Poucenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 70x | 27.01.2022

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 419x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 429x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 291x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 605x | 05.12.2016

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 70x | 27.01.2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 9x | 21.02.2023

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 364x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1,914x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1,278x | 05.12.2016

Stránka