Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 46x | 27.01.2022

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 303x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 610x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 283x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 206x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 532x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 614x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 658x | 05.12.2016

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 48x | 27.01.2022

Poucenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 43x | 27.01.2022

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 383x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 399x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 262x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 583x | 05.12.2016

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 43x | 27.01.2022

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 338x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1,891x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1,247x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 897x | 05.12.2016

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 47x | 27.01.2022

Stránka