Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 17x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 437x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 129x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 18x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 363x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 424x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 451x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 144x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 149x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 96x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 395x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 146x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1729x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1062x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 725x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 540x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 19x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 145x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 148x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 16x | 17.12.2020

Stránka

  • 1