Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 30x | 27.01.2022

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 250x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 594x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 266x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 189x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 513x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 593x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 638x | 05.12.2016

Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 31x | 27.01.2022

Poucenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 28x | 27.01.2022

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 365x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 380x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 243x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 564x | 05.12.2016

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 25x | 27.01.2022

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 317x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1872x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1219x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 880x | 05.12.2016

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie OcÚ v Hendrichovciach Stiahnuté: 27x | 27.01.2022

Stránka