Oznamy

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

DzN

Vážení občania,

pripomíname Vám, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára 2023.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku  2022 kúpili, predali, skolaudovali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu nehnuteľností, ktorí kúpili, predali,  alebo darovali pozemok a občania, u ktorých došlo k nadobudnutiu alebo úhynu psa.

Termín podania do 31.januára 2023!

Tlačivá pre podanie daňového priznania  k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnutím z webovej stránky obce tu:

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

- tu k stiahnutiu -Poucenie_na_vyplnenie_priznania

Jalta


OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

Daňovníci, ktorí v roku 2020 predali, darovali, zakúpili nehnuteľnosť, alebo u nich nastali iné rozhodujúce skutočnosti pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti sú povinní do 31.01.2021 podať nové daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2021 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

Termín podania do 31.januára 2021!

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru Jalta

ZBER POUŽITÉHO OLEJA

Firma Trafin Oil SK bude v obci odoberať použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej, fritovací olej a tým prispievať k ochrane životného prostredia.

  • za 10 litrov použitého vyzbieraného oleja môžete dostať 5 litrov čistiacich prostriedkov podľa ponuky odberateľa alebo
  • za každý 1 liter použitého vyzbieraného oleja môžete dostať 1 kus toaletných potrieb podľa ponuky odberateľa alebo
  • za každých 50 litrov použitého vyzbieraného oleja môžete dostať nepoužitý kuchynský olej v množstve 10 litrov.

Použitý olej sa bude odoberať v piatok, 17.01.2020 o 8:00 hod pri Obecnom úrade.

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

Daňovníci, ktorí v roku 2019 predali, darovali, zakúpili nehnuteľnosť, alebo u nich nastali iné rozhodujúce skutočnosti pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti sú povinní do 31.01.2020 podať nové daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2020 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

Termín podania do 31.januára 2020!

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby ich nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po obci.

Pes sa môže po obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa.

Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka zabezpečiť svojho psa aj náhubkom.

V prípade, že psi z dvora opakovane utekajú, žiadame majiteľov o vykonanie účinných opatrení na ich zabezpečenie.

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadame občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva pozemok alebo stavbu, aby si do 31.01.2019 prišli podať na Obecný úrad v Hendrichovciach daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2019 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

Termín podania do 31.januára 2019!