Aktuality

Zobrazené 61-90 z 97

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.- INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Dátum: 16. 8. 2021

-

Mimoriadne núdzové opatrenia týkajúce sa chovateľov ošípaných

Dátum: 13. 8. 2021

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 19. 7. 2021

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 21. 6. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 10. 5. 2021

-

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Dátum: 16. 4. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 25. 3. 2021

-

Informačná kancelária pre obete trestných činov Prešov

Dátum: 25. 3. 2021

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 3. 3. 2021

-

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru JALTA

Dátum: 28. 1. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 5. 1. 2021

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy vrát

Dátum: 13. 11. 2020

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 4. 11. 2020

-

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Dátum: 13. 10. 2020

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 26. 8. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 8. 2020

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 5. 5. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ s MŠ Lipovce

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Chminianska Nová Ves

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Bertotovce

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Dátum: 12. 3. 2020

-

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Dátum: 4. 3. 2020

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 4. 3. 2020

-

Žiadosť o súčinnosť

Dátum: 7. 1. 2020

-

Vykurovanie článok 2019

Dátum: 9. 10. 2019

-

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods. 1 a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebno

Dátum: 13. 9. 2019

-

Situačný výkres k stavbe INS_FTTH_PO_CHNV_06_Hendrichovce

Dátum: 13. 9. 2019

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 8. 2019

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 17. 6. 2019

-

Zobrazené 61-90 z 97