Aktuality

Zobrazené 1-30 z 95

Program rozvoja obce Chminianske Jakubovany na obdobie 2024 - 2030

Dátum: 25. 6. 2024

Program rozvoja obce Chminianske Jakubovany na obdobie 2024 - 2030

nové posedenie

Poďakovanie sponzorovi

Dátum: 21. 6. 2024

Obec Hendrichovce ĎAKUJE sponzorovi, ktorý finančne a realizačne prispel k skrášleniu oddychového centra osadením nového posedenia na rybníku.
Ďakujeme, že sme aj vďaka Vašej pomoci mohli vytvoriť pre obyvateľov obce a jej návštevníkov príjemné miesto na oddych a relaxáciu.

Územné rozhodnutie - F2BTS_Bertotovce_1215KO-Orange Slovensko, a.s.

Dátum: 10. 6. 2024

Územné rozhodnutie - F2BTS_Bertotovce_1215KO-Orange Slovensko, a.s.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 10. 6. 2024

Oznámenie o uložení zásielky

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hendrichovce k Záverečnému účtu obce za rok 2023

Dátum: 31. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hendrichovce k Záverečnému účtu obce za rok 2023

Záverečný účet Obce Hendrichovce za rok 2023

Dátum: 31. 5. 2024

Záverečný účet Obce Hendrichovce za rok 2023

vonkajšie hudobné nástroje

Poďakovanie firme UMAKOV

Dátum: 29. 5. 2024

Obec Hendrichovce ĎAKUJE firme UMAKOV za sponzorský dar – vonkajšie hudobné nástroje, ktoré pribudli na Detskom ihrisku.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"

Dátum: 28. 5. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Dátum: 2. 5. 2024

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Dátum: 30. 4. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"

Dátum: 30. 4. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"

kľúč

Našiel sa kľúč

Dátum: 22. 4. 2024

V areáli futbalového ihriska obce Hendrichovce sa našiel kľúč. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 19. 4. 2024

Oznámenie o uložení zásielky

medveď

Pohyb medveďa hnedého v okolí

Dátum: 15. 4. 2024

Pohyb medveďa hnedého v okolí

Vakcinácia líšok proti besnote 2

Vakcinácia líšok proti besnote

Dátum: 27. 3. 2024

Vakcinácia líšok proti besnote

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum: 14. 3. 2024

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 26. 2. 2024

-

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru Jalta

Dátum: 24. 1. 2024

-

Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 19. 1. 2024

-

Oznámenie o zmene tlačív na priznanie k dani z nehnuteľností

Dátum: 11. 1. 2024

-

Úcta k starším - Pozvánka

Dátum: 10. 11. 2023

-

RELÁCIA ZVONY NAD KRAJINOU Z OBCE HENDRICHOVCE

Dátum: 6. 11. 2023

-

ZARIADENIE PRE SENIOROV V OBCI VÍŤAZ

Dátum: 6. 11. 2023

-

VAKCINÁCIA LÍŠOK

Dátum: 17. 10. 2023

-

Ako postupovať v prípade zemetrasenia? Metodika spracovaná oddelením CO

Dátum: 10. 10. 2023

-

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA PREŠOV - POPRAD

Dátum: 14. 9. 2023

-

Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č. 2/2023

Dátum: 8. 9. 2023

-

"Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Dátum: 7. 9. 2023

-

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samospráneho kraja 2021 - 2030"- zaslanie správy o hodnotení strategického d

Dátum: 7. 9. 2023

-

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Dátum: 12. 7. 2023

-

Zobrazené 1-30 z 95