Aktuality

Zobrazené 61-83 z 83

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 26. 8. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 8. 2020

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 5. 5. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ s MŠ Lipovce

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Chminianska Nová Ves

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Bertotovce

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Dátum: 12. 3. 2020

-

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Dátum: 4. 3. 2020

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 4. 3. 2020

-

Žiadosť o súčinnosť

Dátum: 7. 1. 2020

-

Vykurovanie článok 2019

Dátum: 9. 10. 2019

-

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods. 1 a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebno

Dátum: 13. 9. 2019

-

Situačný výkres k stavbe INS_FTTH_PO_CHNV_06_Hendrichovce

Dátum: 13. 9. 2019

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 8. 2019

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 17. 6. 2019

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 17. 6. 2019

-

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019.

Dátum: 20. 3. 2019

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 11. 3. 2019

-

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Dátum: 24. 1. 2019

-

Čipovanie psov a chov ošípaných

Dátum: 5. 12. 2018

-

Africký mor ošÍpaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 3. 12. 2018

-

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike Vám preposielame informačný materiál pripravený ŠVPS SR

Dátum: 27. 1. 2017

-

Zobrazené 61-83 z 83