Aktuality

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 22. 7. 2024

Oznámenie o uložení zásielky

TV LUX Gu100 v Širokom

TV LUX Gu100 v Širokom

Dátum: 18. 7. 2024

TV LUX Gu100 v Širokom

Program rozvoja obce Chminianske Jakubovany na obdobie 2024 - 2030

Dátum: 25. 6. 2024

Program rozvoja obce Chminianske Jakubovany na obdobie 2024 - 2030

nové posedenie

Poďakovanie sponzorovi

Dátum: 21. 6. 2024

Obec Hendrichovce ĎAKUJE sponzorovi, ktorý finančne a realizačne prispel k skrášleniu oddychového centra osadením nového posedenia na rybníku.
Ďakujeme, že sme aj vďaka Vašej pomoci mohli vytvoriť pre obyvateľov obce a jej návštevníkov príjemné miesto na oddych a relaxáciu.

Územné rozhodnutie - F2BTS_Bertotovce_1215KO-Orange Slovensko, a.s.

Dátum: 10. 6. 2024

Územné rozhodnutie - F2BTS_Bertotovce_1215KO-Orange Slovensko, a.s.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 10. 6. 2024

Oznámenie o uložení zásielky

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hendrichovce k Záverečnému účtu obce za rok 2023

Dátum: 31. 5. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Hendrichovce k Záverečnému účtu obce za rok 2023

Záverečný účet Obce Hendrichovce za rok 2023

Dátum: 31. 5. 2024

Záverečný účet Obce Hendrichovce za rok 2023

vonkajšie hudobné nástroje

Poďakovanie firme UMAKOV

Dátum: 29. 5. 2024

Obec Hendrichovce ĎAKUJE firme UMAKOV za sponzorský dar – vonkajšie hudobné nástroje, ktoré pribudli na Detskom ihrisku.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"

Dátum: 28. 5. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Dátum: 2. 5. 2024

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Dátum: 30. 4. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"

Dátum: 30. 4. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"

kľúč

Našiel sa kľúč

Dátum: 22. 4. 2024

V areáli futbalového ihriska obce Hendrichovce sa našiel kľúč. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Dátum: 19. 4. 2024

Oznámenie o uložení zásielky

medveď

Pohyb medveďa hnedého v okolí

Dátum: 15. 4. 2024

Pohyb medveďa hnedého v okolí

Vakcinácia líšok proti besnote 2

Vakcinácia líšok proti besnote

Dátum: 27. 3. 2024

Vakcinácia líšok proti besnote

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum: 14. 3. 2024

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 26. 2. 2024

-

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru Jalta

Dátum: 24. 1. 2024

-

Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 19. 1. 2024

-

Oznámenie o zmene tlačív na priznanie k dani z nehnuteľností

Dátum: 11. 1. 2024

-

Úcta k starším - Pozvánka

Dátum: 10. 11. 2023

-

RELÁCIA ZVONY NAD KRAJINOU Z OBCE HENDRICHOVCE

Dátum: 6. 11. 2023

-

ZARIADENIE PRE SENIOROV V OBCI VÍŤAZ

Dátum: 6. 11. 2023

-

VAKCINÁCIA LÍŠOK

Dátum: 17. 10. 2023

-

Ako postupovať v prípade zemetrasenia? Metodika spracovaná oddelením CO

Dátum: 10. 10. 2023

-

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA PREŠOV - POPRAD

Dátum: 14. 9. 2023

-

Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č. 2/2023

Dátum: 8. 9. 2023

-

"Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Dátum: 7. 9. 2023

-

"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samospráneho kraja 2021 - 2030"- zaslanie správy o hodnotení strategického d

Dátum: 7. 9. 2023

-

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Dátum: 12. 7. 2023

-

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum: 22. 6. 2023

-

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dátum: 9. 5. 2023

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 6. 3. 2023

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák, Juskova Voľa

Dátum: 20. 2. 2023

-

MIKULÁŠ V OBCI HENDRICHOVCE

Dátum: 6. 12. 2022

-

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dátum: 3. 11. 2022

-

Oznam MUDr. Moniky Lorenčíkovej

Dátum: 10. 10. 2022

-

Vykurovacia sezóna - OR HaZZ v Prešove

Dátum: 5. 10. 2022

-

Informácia spoločného stavebného úradu pre stavebníka - žiadateľa o finančné prostriedky k žiadostiam o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy

Dátum: 5. 10. 2022

-

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami

Dátum: 22. 9. 2022

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 5. 9. 2022

-

Oznam - MUDr. Rothová

Dátum: 30. 6. 2022

-

Pošta Hendrichovce - Trvalá zmena otváracích hodín od 01.07.2022

Dátum: 27. 6. 2022

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 20. 6. 2022

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 16. 5. 2022

-

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajš

Dátum: 16. 5. 2022

-

Ponuka práce - Pracovník na obsluhu lisovacieho zariadenia / operátor lisovne

Dátum: 19. 4. 2022

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 1. 4. 2022

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 24. 3. 2022

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 7. 3. 2022

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane

Dátum: 7. 3. 2022

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák, Juskova Voľa

Dátum: 23. 2. 2022

-

Vyhlásenie núdzového stavu

Dátum: 25. 11. 2021

-

Oznam MUDr. Moniky Lorenčíkovej

Dátum: 25. 11. 2021

-

Ponuka práce - Pracovník na obsluhu lisovacieho zariadenia

Dátum: 8. 11. 2021

-

Ponuka práce - Vodič nákladných vozidiel

Dátum: 8. 11. 2021

-

Vykurovacia sezóna

Dátum: 26. 10. 2021

-

ZBER ELEKTROODPADU - 23.08.2021

Dátum: 16. 8. 2021

-

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.- INFORMÁCIE O VÝPADKOCH ELEKTRINY

Dátum: 16. 8. 2021

-

Mimoriadne núdzové opatrenia týkajúce sa chovateľov ošípaných

Dátum: 13. 8. 2021

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 19. 7. 2021

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 21. 6. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 10. 5. 2021

-

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Dátum: 16. 4. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 25. 3. 2021

-

Informačná kancelária pre obete trestných činov Prešov

Dátum: 25. 3. 2021

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 3. 3. 2021

-

Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov poľovného revíru JALTA

Dátum: 28. 1. 2021

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 5. 1. 2021

-

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy vrát

Dátum: 13. 11. 2020

-

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 4. 11. 2020

-

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Dátum: 13. 10. 2020

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 26. 8. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 11. 8. 2020

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 5. 5. 2020

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zápis detí do 1. ročníka - ZŠ s MŠ Lipovce

Dátum: 6. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Chminianska Nová Ves

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zmena v termíne zápisu detí do 1. ročníka - ZŠ Bertotovce

Dátum: 2. 4. 2020

-

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Dátum: 12. 3. 2020

-

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Dátum: 4. 3. 2020

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 4. 3. 2020

-

Žiadosť o súčinnosť

Dátum: 7. 1. 2020

-

Vykurovanie článok 2019

Dátum: 9. 10. 2019

-

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods. 1 a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebno

Dátum: 13. 9. 2019

-

Situačný výkres k stavbe INS_FTTH_PO_CHNV_06_Hendrichovce

Dátum: 13. 9. 2019

-

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 2. 8. 2019

-

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 17. 6. 2019

-

Predaj živej hydiny - Juraj Hudák

Dátum: 17. 6. 2019

-

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019.

Dátum: 20. 3. 2019

-

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 11. 3. 2019

-

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Dátum: 24. 1. 2019

-

Čipovanie psov a chov ošípaných

Dátum: 5. 12. 2018

-

Africký mor ošÍpaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Dátum: 3. 12. 2018

-

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike Vám preposielame informačný materiál pripravený ŠVPS SR

Dátum: 27. 1. 2017

-