Navigácia

Obsah

Kostol sv. Štefana prvomučeníka

Medzi dominanty obce patrí aj historický kostol sv. Štefana prvomučeníka, v roku 1953 bola uskutočnená rekonštrukcia a vybudoval sa vstup do kostola „babinec“, ktorý bol dovtedy drevený. V rokoch 1953-1954 bol kostol vymaľovaný a v 80tych rokoch počas pôsobenia vdp. Ragana v našej farnosti bol rozšírený chór, ktorý bol veľmi malý a nevyhovoval požiadavkám obce. V tomto období bol zakúpený aj nový orgán z Plavča, predtým bolo v kostole iba harmónium. V tomto kostole sa do roku  2005 uskutočňovali odpustové slávnosti na sviatok sv. Štefana 26.decembra a na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. Októbra.  V 90-tych rokoch bol do  kostola  zakúpený nový Betlehém, ktorý dotváral vianočnú atmosféru celkovej výzdoby kostola.

26.12. sa každoročne stretávame v našom "starom" kostole-Kostole sv. Štefana na odpustovej slávnosti. Každoročne si takto predlžujeme sviatočné dni, aby sme spoločne oslávili  sviatok sv. Štefana-prvomučeníka. Pre nás Hendrichovčanov má tento kostol nielen historickú, ale aj citovú hodnotu, pretože v tomto kostole boli mnohí z nás pokrstení, boli sme tu na prvom sv. prijímaní, tu sme prijali sviatosť manželstva a tu sme sa poslednýkrát lúčili s našími rodičmi i príbuznými pri pohreboch. Dúfajme, že sa nám podarí zachovať túto pamiatku pre ďalšie generácie a oslavovať takto Vianoce - sviatky Ježišovho narodenia aj v tomto kostole. 

Kostol Ružencovej Panny Márie

V roku 2003 sa začala v našej obci výstavba nového kostola Ružencovej Panny Márie, pretože starý kostol nevyhovoval potrebám miestnych obyvateľov a nebolo možné ho v požadovanej miere rekonštruovať. Nový kostol sa nachádza pri budove starej školy a okolo neho je veľmi pekné prostredie o ktoré sa v súčasnosti stará p. kostolník Ing. Verbovský a p. Kovaliková. 

 Zásluhy na výstavbe nového kostola má hlavne starosta obce Ján Centko a vdp. Jozef Šechný rodák z tejto obce. Nový kostol postavili obyvatelia tejto obce svojpomocne, iba odborné práce boli vykonané firmami. Finančné príspevky na nový kostol vo veľkej miere poskytli miestny obyvatelia a boli vykonané zbierky v okolitých i vzdialenejších obciach. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali svoj čas a išli z domu do domu zbierať peniaze na nový kostol i tým, ktorí denne pracovali na stavbe, no i tým, ktorí práce na stavbe podporovali svojimi modlitbami a obetami. Nový kostol bol dokončený a posvätený v roku 2005. 

Odvtedy slúži potrebám miestnych obyvateľov i ľuďom z okolitých obcí. Náš kostol radi navštevujú ľudia z okolia a cítia sa tu veľmi dobre. V kostole pri sv. omšiach ďakujeme Bohu za dary, ktoré nám dáva, prosíme o požehnanie pre naše každodenné povinnosti, každoročne pripravujeme jasličkové pobožnosti, vítame Mikuláša, pripravujeme akadémie, tu vítame nových členov Cirkvi pri krstoch, tešíme sa na svadbách a lúčime sa s našimi drahými pri pohreboch. Veľkej obľube sa tešia aj Krížové cesty po dedine, ktoré sa každoročne konajú na Veľký piatok.

 

Stránka

Jasličková pobožnosť 2019

Jasličková pobožnosť 2019

Jasličková pobožnosť 2019

Jasličková pobožnosť 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Odpustová slávvnosť sv. Štefana 2019

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021

Životné jubileum nášho rodáka Jozefa Šechného 25.9.2021


Stránka