Navigácia

Obsah

V roku 2018 sa začala rekonštrukcia kaštieľa. Časť rekonštrukcie bola ukončená v roku 2019, rekonštrukcia však stále prebieha. Ďalšia časť rekonštrukcie by sa mala ukončiť v roku 2023. 

Stránka

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022

Rekonštrukcia kaštieľa 2022


Stránka