Navigácia

Obsah

V roku 2018 sa začala rekonštrukcia kaštieľa. Časť rekonštrukcie bola ukončená v roku 2019, rekonštrukcia však stále prebieha. Ďalšia časť rekonštrukcie by sa mala ukončiť v roku 2023. 

Stránka

Rekonštrukcia kaštieľa aktuálny stav júl 2018

Rekonštrukcia kaštieľa aktuálny stav júl 2018

Aktuálny stav júl 2018

Aktuálny stav júl 2018

Aktuálny stav júl 2018

Aktuálny stav júl 2018

rekonštrukcia kaštieľa júl 2018

rekonštrukcia kaštieľa júl 2018

júl 2018

júl 2018

aktuálny stav júl 2018

aktuálny stav júl 2018

aktuálny stav júl 2018

aktuálny stav júl 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

Rekonštrukcia 2018

Rekonštrukcia 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

Rekonštrukcia kaštieľa 2018

rekonštrukcia kaštieľa 2019

rekonštrukcia kaštieľa 2019


Stránka