Navigácia

Obsah

V roku  2017 sa kancelária Obecného úradu presťahovala do nových priestorov v Polyfunkčnom

objekte. Popri potravinách sa tak v priestoroch starej školy nachádza aj kancelária Obecného úradu. 

Nové priestory nám 6.1.2018 posvätil náš Duchovný otec a pripravil tak kanceláriu na vykonávanie správnych a múdrych rozhodnutí.

Dúfame, že nám táto kancelária bude slúžiť rovnako dobre a dlho ako stará kancelária v kaštieli, ktorý práve v tomto období čaká na svoju rekonštrukciu.

Stránka

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017


Stránka