Navigácia

Obsah

V roku  2017 sa kancelária Obecného úradu presťahovala do nových priestorov v Polyfunkčnom

objekte. Popri potravinách sa tak v priestoroch starej školy nachádza aj kancelária Obecného úradu. 

Nové priestory nám 6.1.2018 posvätil náš Duchovný otec a pripravil tak kanceláriu na vykonávanie správnych a múdrych rozhodnutí.

Dúfame, že nám táto kancelária bude slúžiť rovnako dobre a dlho ako stará kancelária v kaštieli, ktorý práve v tomto období čaká na svoju rekonštrukciu.

Stránka

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017

Rekonštrukcia interiéru školy 2017


Stránka