Navigácia

Obsah

Naši dobrovoľní hasiči pomáhajú pri hasení požiarov v okolitých obciach i pri záchrane majetku a ľudských životov pri povodniach a iných živelných udalostiach.

Zároveň nás úspešne reprezentujú na rôznych okresných, oblastných i krajských súťažiach.

V roku 2019 pomáhali pri hasení požiarov v Chminianskych Jakubovanoch. 

1.1. 2020 zasahovali pri hasení požiaru senníka vo Fričovciach.

V roku 2022 vzniklo detské družstvo, ktoré nás úspešne reprezentuje na oblastných i okresných súťažiach. 

V roku 2022 deti reprezentovali našu obec na Šarišskom pohári vo Svidníku, kde obsadili 3. miesto. 

V roku 2022 sa naši Hasiči zúčastnili Slovenského pohára v Spišskej Belej, hoci sa im nepodarilo obsadiť popredné miesta, boli radi, že sa svojimi výkonmi počas celého roka, mohli zaradiť medzi najlepšie družstvá z celého Slovenska.

V roku 2022 sa naši hasiči v Košickej hasičskej lige umiestnili na 2. mieste. 

Náš DHZ pomáha aj pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a iných podujatí nielen v našej obci. V roku 2021 pomáhali pri návšteve sv. Otca a v roku 2022 pri Diecéznej púti v Obišovciach. 

Ďakujeme našim dobrovoľným hasičom, že neváhajú obetovať svoj čas i energiu na pomoc druhým.

Stránka

Výročná členská schôdza 2018

Výročná členská schôdza 2018

protipovodňový vozík

protipovodňový vozík

protipovodňový vozík

protipovodňový vozík

1. miesto na obvodnej súťaži máj 2018

1. miesto na obvodnej súťaži máj 2018

obvodová súťaž máj 2018

obvodová súťaž máj 2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018

4. ročník Torysského pohára 23.9.2018


Stránka