Navigácia

Obsah

Späť

Zrušenie verejného obstarávania - Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt ,, Zníženie energetickej náročnosti kaštieľa

Vyvesené: 11. 1. 2017

Dátum zvesenia: 29. 12. 2017

Zodpovedá: Martin Martaus

Späť