Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hendrichovce

Vyvesené: 7. 6. 2016

Dátum zvesenia: 21. 6. 2016

Späť