Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 3/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestneho poplatku za zber, zneškodňovanie a prepravu komunálneho odpadu

Vyvesené: 15. 12. 2015

Dátum zvesenia: 31. 12. 2015

Späť