Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hendrichovce č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hendrichovce č.4/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hendrichovce č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hendrichovce č.4/2016

Vyvesené: 11. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť