Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva č. 947/2019/ORR
 • Názov
  Zmluva č. 947/2019/ORR
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  Zmluva č. 947/2019/ORR
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK.Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 230/2019 Zastupiteľstva PSK zo dňa 17.6.2019 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 "Výzva pre región pre rok 2019" (ďalej len "Výzva pre región 2019") schválenej uznesením č. 162/2019 na 11. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 4.2.2019 na financovanie projektov v zmysle VZN PSK č. 57/2017 v platnom znení.
 • Cena
  18 557,96 EUR osemnásťtisícpäťstopäťdesiatsedem eur 96/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  2.9.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Hendrichovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Prešovský samosprávny kraj
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Martin Martaus
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty