Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: ZM-KO-OD-19_0057
 • Názov
  Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19_0057
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  ZM-KO-OD-19_0057
 • Predmet zmluvy
  Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - odpady skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi a to: zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110 lit. nádob (kuka) a 110 lit. vriec a 1100 lit. nádob, zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkoobjemových kontajnerov (VOK) a to všetko za podmienok dojednaných touto zmluvou.
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  1.2.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  31.1.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Hendrichovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  KOSIT a.s.
 • IČO
  36205214
 • DIČ
  2020061461
 • Adresa
  Rastislavova 98
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Martin Martaus
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka