Navigácia

Obsah

Hendrichovce

Profil verejného obstarávania

Zákazky podľa § 9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

P. č.

Dátum zverejnenia

Dátum predkladania cenových ponúk

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

Dátum podpisu zmluvy

1.

01.01.2016

08.01.2016

Všeobecné výdavky na prípravné práce ku projektu „Bezpečné Hendrichovce“

Ekoslov Consulting,s.r.o.

22.01.2016

2.

29.06.2015

06.07.2015

Dodanie a montáž kamerového systému pre projekt Bezpečné Hendrichovce

TRANS-MONT s.r.o., Prešov

23.07.2015