Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 119x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 525x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 195x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 97x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 440x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 510x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 542x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 269x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 279x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 173x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 485x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 229x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1801x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1137x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 810x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 637x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 139x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 208x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 231x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 95x | 17.12.2020

Stránka

  • 1