Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 28x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 447x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 137x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 26x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 375x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 436x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 463x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 152x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 159x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 103x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 405x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 156x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1737x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1071x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 734x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 552x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 25x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 155x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 160x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 26x | 17.12.2020

Stránka

  • 1