Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 301x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 12x | 06.05.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 251x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 287x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 310x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 13x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 13x | 06.05.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 266x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 11x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1616x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 944x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 607x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 404x | 05.12.2016

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 12x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 11x | 06.05.2020

Stránka

  • 1