Navigácia

Obsah

Dohoda o spoločnom užívaní parcely Stiahnuté: 144x | 17.12.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 544x | 05.12.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu Stiahnuté: 216x | 06.05.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 122x | 17.12.2020

Návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 462x | 05.12.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 532x | 05.12.2016

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 564x | 05.12.2016

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov Stiahnuté: 302x | 06.05.2020

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 317x | 06.05.2020

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 192x | 28.07.2020

žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 507x | 05.12.2016

Žiadosť o povolenie domovej studne Stiahnuté: 256x | 06.05.2020

žiadosť o povolenie informačných, reklamných zariadení Stiahnuté: 1823x | 05.12.2016

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 1160x | 05.12.2016

žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 829x | 05.12.2016

žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 658x | 05.12.2016

Žiadosť o stavebné povolenie - NOVÉ Stiahnuté: 166x | 17.12.2020

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov Stiahnuté: 230x | 06.05.2020

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe Stiahnuté: 254x | 06.05.2020

Žiadosť o záväzné stanovisko k pripojeniu pozemku na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 123x | 17.12.2020

Stránka

  • 1