Navigácia

Obsah

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadame občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva pozemok alebo stavbu, aby si do 31.01.2019 prišli podať na Obecný úrad v Hendrichovciach daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2019 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

 

Termín podania do 31.januára 2019!