Navigácia

Obsah

    Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 22.7.- 2.8.2019, bude ambulancia MUDr. Márie Butkovičovej z dôvodu čerpania riadnej  dovolenky zatvorená, zastupovanie je zabezpečené v Širokom MUDr. Biláková Viera..

 

 

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

 

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby ich nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po obci.

Pes sa môže po obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa.

Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka zabezpečiť svojho psa aj náhubkom.

V prípade, že psi z dvora opakovane utekajú, žiadame majiteľov o vykonanie účinných opatrení na ich zabezpečenie.

 

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadame občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva pozemok alebo stavbu, aby si do 31.01.2019 prišli podať na Obecný úrad v Hendrichovciach daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2019 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

 

Termín podania do 31.januára 2019!