Navigácia

Obsah

    ZBER POUŽITÉHO OLEJA

Firma Trafin Oil SK bude v obci odoberať použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej, fritovací olej a tým prispievať k ochrane životného prostredia.

  • za 10 litrov použitého vyzbieraného oleja môžete dostať 5 litrov čistiacich prostriedkov podľa ponuky odberateľa alebo
  • za každý 1 liter použitého vyzbieraného oleja môžete dostať 1 kus toaletných potrieb podľa ponuky odberateľa alebo
  • za každých 50 litrov použitého vyzbieraného oleja môžete dostať nepoužitý kuchynský olej v množstve 10 litrov.

V polovici decembra Vás budeme informovať o presnom dni, kedy sa bude použitý olej odoberať.

 

 

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

 

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby ich nepúšťali svojvoľne sa pohybovať po obci.

Pes sa môže po obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa.

Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka zabezpečiť svojho psa aj náhubkom.

V prípade, že psi z dvora opakovane utekajú, žiadame majiteľov o vykonanie účinných opatrení na ich zabezpečenie.

 

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadame občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva pozemok alebo stavbu, aby si do 31.01.2019 prišli podať na Obecný úrad v Hendrichovciach daňové priznanie.

Zároveň žiadame majiteľov psov,

aby do 31.01.2019 prišli nahlásiť úhyn, prípadne nadobudnutie psa.

 

Termín podania do 31.januára 2019!